งานสัมมนา

รายละเอียด

  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล๊อค นาโน  
  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล๊อค นาโน  
  • วิธีการก่อสร้างบ้านอิฐบล็อคนาโนด้วยตนเอง

 
TTS001


 

 
หลักสูตรอบรมวิธีการก่อสร้างบ้านด้วยอิฐบล็อค นาโน ด้วยตนเอง 2.0

 
เหมาะสำหรับ :
 
เจ้าของบ้าน ผู้ที่ต้องการอยากมีบ้านเป็นของตนเอง หรือ ผู้สนใจทั่วไป

 
เนื้อหาหลักสูตร :


•   หลักการก่อสร้างบ้านปูนแบบเดิมและปัญหาที่พบ
    หลักการก่อสร้างบ้านด้วยอิฐบล็อคนาโน
    การเปรียบเทียบคุณสมบัติของผนังอาคารแบบต่าง ๆ
    ระบบการก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน 5 ขบวนการทำงาน
    การผลิตอิฐบล็อค นาโน
    สูตรผสมอิฐบล็อค นาโน แบบต่าง ๆ
    หลักการออกแบบบ้านพักอาศัยด้วยอิฐ บล็อคนาโน
    เทคนิคการก่อผนังด้วยการจุ่ม
    ขั้นตอนการก่อสร้างอย่างละเอียด
   การเสริมเหล็กเสาเอ็นคานเอ็น คานรัดหัวเสา
    การกรอกวัสดุเสริมภายในผนังแบบต่างๆ เช่น คอนกรีต คอนกรีตเบา ทราย เป็นต้น
    เยี่ยมชมบ้านตัวอย่างจริง เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
    หลักการประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านด้วยตนเอง (ป้องกันผู้รับเหมาก่อสร้างมั่ว)
    ปัญหาที่พบบ่อย และการแก้ปัญหา 
 
วิทยากร : 
 
1.  อ.ชาติชาย สุภัควนิช (รอบ 2 วัน ภาคทฤษฎี)
2.  ช่างน้อย (รอบ 2 วัน ภาคปฏิบัติ)
3.  อ.กวี วิรุฬธนากาญจน์ (รอบ 1 วัน)

จำนวนผู้เข้าอบรม : 

15 ท่าน
 
สถานที่อบรม :


สำนักงานใหญ่  ทูพลัส ปาร์ค ลาดพร้าว ซอย 8 (สำหรับรอบ 1 วัน)
ศูนย์อบรมการก่อสร้าง ทูพลัส ปาร์ค ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (รอบ 2 วัน workshop)

ค่าอบรม :

รอบ 1 วัน ทฤษฏีและดูงาน

1,500 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (แจกเสื้อยืด 1 ตัว)


รอบ 2 วัน เชิงปฏิบัติการ 

2,500 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหาร (แจกเสื้อยืด 1 ตัว)


 

ภาพบรรยากาศการอบรม